Nordisk åndsliv – i vikingetid og tidlig middelalder

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
12,26 USD
I Nordisk åndsliv i vikingetid og tidlig middelalder beskriver Axel Olrik, hvordan førkristen tænkning fortsatte med at påvirke nordisk folkeliv og kultur og vedblev at være en del af den nordiske folkeånd - også efter kristendommens indførelse. I sin undersøgelse af dette spændingsfelt mellem hedenskab og kristendom tager forfatteren bl.a. afsæt i Eddadigtene, skjaldekvadene, sagaerne og folkeviserne og sammenholder sit materiale med folketroen.
Edition
Printed pages184 Sider
Publish date2020-Sep-17
Published byBooks on Demand
Languagedan
Isbn epub9788743037125
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook