Ordet og jorden. Kristendommen forkyndt og fortolket

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
7,39 USD
"Ordet og jorden. Kristendommen forkyndt og fortolket" er en undervisningsbog til brug i fagene religion og historie på gymnasieniveau. Bogen belyser kristendommens fortolkning af Biblen og indeholder kapitler om blandt andet kristendommens tilblivelse og Jesus’ forhold til jødedommen, det dobbelte kærlighedsbud, skabelsesmyten og syndefaldsmyten. Forfatteren lægger op til analyse og diskussion af emner som etik og moral, de ti bud og religiøse traditioner. Bogen henvender sig i øvrigt til alle, der interesserer sig for religionsvidenskab og kristendom. Johnny Thiedecke (f. 1946) er dansk forfatter og lektor i historie. Han har udgivet en lang række undervisningsbøger til fagene historie, religion, samfundsfag og oldtidskundskab i gymnasiet. Thiedeckes viden spænder bredt, og hans mange bøger omhandler alt fra hekseforfølgelser og historiske sygdomme til hellig krig og oplysningstiden.
Edition
Printed pages106 Sider
Publish date2021-Mar-19
Published bySAGA Egmont
Languagedan
Isbn epub9788726711806
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook