Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:

Pædagogik og lærerfaglighed

Buy printed book
35,35 USD
Denne antologi er rettet mod fagområdet ”Pædagogik og lærerfaglighed” i læreruddannelsen. Fagområdets forskellige kompetencemål, hhv. Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence, Specialpædagogik og Undervisning af tosprogede elever udgør den tematiske grundstruktur i antologien, som således behandler alle vidensområder og temaer inden for fagområdet. De enkelte artikler introducerer teorier og begreber, som kan skærpe lærerens opmærksomhed, bidrage med kriterier for handling og dermed støtte refleksioner over valg og dilemmaer i skolens og lærerens praksis.

Pædagogik er ikke længere et selvstændigt videnskabsfag i læreruddannelsen, men det er ærindet med denne antologi at medtænke pædagogikken i hvert af de fire kompetencemål og dermed fastholde en bred pædagogisk forståelse af lærerens faglighed.

Selv om bogen er skrevet med udgangspunkt i et fagområde i læreruddannelsen, vil den have relevans for alle med interesse for undervisning og pædagogik.

Antologien indeholder bidrag fra:
Gert J.J. Biesta
Alexander von Oettingen
Dion Sommer
Per Schultz-Jørgensen
Rasmus Alenkær
Peter Kemp
Lars Ulriksen
Carsten Rønn
Benny Bang Carlsen
Martha Mottelson
Simon Skov Fougt
Elsebeth Jensen
Kirsten Krogh-Jespersen
Thomas Iskov
Merete Munkholm
Karen Marie Hedegaard
Anja Madsen Kvols
Benedikte Vilslev Petersen.

Redigeret af Karen Marie Hedegaard, Anja Madsen Kvols og Benedikte Vilslev Petersen.
Edition1
Printed pages356
Publish date2017-07-18
Published byKlim
Languagedan
Isbn print9788771298680