Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:

Pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i børnehaven

Buy printed book
31,70 USD
Denne bog handler om pædagogers arbejde med socialt udsatte børn i børnehaven. Formålet er at bidrage til viden, som kan medvirke til at udvikle og kvalificere dette ofte vanskelige pædagogiske arbejde. De spørgsmål, der er i fokus, er: Hvordan tænker og handler pædagoger, når de tilrettelægger og arbejder i hverdagen med socialt udsatte børn? Hvilke kompetencer er pædagogerne i besiddelse af for at kunne arbejde med denne gruppe børn? Og hvordan foregår det i dagligdagen, når dette arbejde retter sig mod socialt udsatte børn?  Hvilke vanskeligheder og udfordringer står pædagogerne med, når de både skal rumme almindelige børn og samtidig arbejde på at hjælpe socialt udsatte børn?Bogen afsluttes med forslag til, hvordan man i daginstitutioner kan arbejde fremadrettet med at kvalificere det pædagogiske arbejde med udsatte børn.Bogen henvender sig pædagogstuderende og til pædagoger, der arbejder inden for daginstitutionsområdet.
Edition1
Printed pages256
Publish date2011-Oct-20
Published byAkademisk Forlag
Languagedan
Isbn print9788750042075
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now