Retfærdighed i organisationer

Buy Pdf (e-book)
8,49 USD
I artiklen kaster forfatterne lys på begrebet retfærdighed – og betydningen af, hvordan ledere og medarbejdere oplever retfærdighed på arbejdspladsen. De skelner mellem forskellige typer af retfærdighed – fordelingsretfærdighed, informativ retfærdighed, relationel retfærdighed og procesretfærdighed – og formidler forskningsresultater om, hvilken betydning retfærdighed har i organisationer. Ved en bevidst holdning til – og arbejde med – retfærdighed i organisationer kan ledelser og medarbejdere påvirke både tillid, loyalitet og performance hos organisationens medlemmer.
Edition
Printed pages
Publish date2020-Oct-07
Languagedan
Isbn pdf9788771854862
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook