Rigsret? - en debatbog

Buy printed book
 
53,48  USD
Rigsret? – en debatbog, 1. udgave   

Hvorfor har vi egentlig Rigsretten? Hvordan virker den? Skal vi overhovedet have den? 

Denne debatbog udspringer af en dyb forundring over, at spørgsmål som ovenstående henstår ubesvarede i den juridiske litteratur. Leif Donbæk Thomsen er advokat og var udpeget til at være dommer i Rigsretten. Han endte med at måtte fratræde på andre dommeres inhabilitet, og denne bog startede derfor også som et projekt født i en blanding af skuffelse og lettelse. 

I Danmark er der ikke før nu skrevet en eneste bog med Rigsretten som hovedfokus. Bogens formål er derfor at få den offentlige debat om Rigsretten til at bygge på et mere oplyst grundlag. Leif Donbæk Thomsen ønsker at vise, hvad der virker og ikke virker ved systemet, hvorfor bogen præsenterer både forfatterens egne samt andres standpunkter på, om vi fremadrettet bør have en rigsret.

Leif Donbæk Thomsen er overbevist om, at det snarligt bliver nødvendigt med en omfattende debat omkring, hvorvidt vi fortsat ønsker et rigsretssystem, og hvorledes et sådan kunne bygges. Målet med bogen er derfor også at give læseren mulighed for selv at danne sig et kvalificeret standpunkt, som kan bruges til at navigere i den fremtidige debat. Bogen giver et reelt grundlag for at forstå og fremkomme et gennemarbejdet standpunkt på Rigsretssystemet. 

Målgruppe 

Bogen henvender sig til at alle samfundsinteresserede – jurister som ikke-jurister.   Om forfatteren Leif Donbæk Thomsen er far, ægtemand, advokat, forfatter og har igennem mange år været skribent i den offentlige debat med faste klummer i Berlingske og Ekstra Bladet.
Edition1
Printed pages200
Publish date10 Nov 2021
Languagedan
Isbn print9788761943156
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook