Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Read

Selskaber – Aktuelle emner II

Buy Pdf (e-book)
84,86 USD
Selskabsretten og de tilgrænsende retsområder, der sætter rammen for drift af selskaber, er under konstant udvikling. Lovreformer, nye domme og nye soft law-initiativer stiller krav til akademikere, jurister, revisorer og andre, som beskæftiger sig med regulering af selskaber. I bogen sætter forskere og praktikere fokus på dels ændringer i selskabsretten efter reformen af selskabsloven, dels udviklingen inden for andre områder af relevans for danske selskaber og analyserer deres indhold og konsekvenser.
Read
Edition01
Printed pages416 Sider
Publish date2019-10-14
Languagedan
Isbn pdf9788771983821