Sportsret - lærebog og håndbog i idrættens retsforhold

Buy printed book
 
137,19 USD
Sportsret beskæftiger sig med de juridiske problemstillinger, som erfaringsmæssigt opstår i forbindelse med sportsudøvelse.

Bogen består af tre dele, som behandler følgende emner:
 - Organiseringen af konkurrenceidræt og idrættens retsinstanser.
 - Konkurrencereglerne, dvs. de juridiske rammer om elitesport.
 - Kontraktforhold i sport, belyst gennem kontrakter i professionel fodbold.

Bogen er skrevet som en lærebog til brug for universitetsundervisningen i jura. Den er også nyttig som en håndbog for praktikere, som har behov for en oversigt eller introduktion til retsreglerne på området.
Edition1
Printed pages430
Publish date2021-Mar-02
Languagedan
Isbn print9788761942548
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook