Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
7,92 USD
Det er som regel de norrøne kilder, der danner grundlaget, når der skrives om førkristen religion i Norden. Men i denne bog tager forfatteren afsæt i selve sproget og undersøger, om vi herigennem - uafhængig af Eddadigtene og Snorres mytologi - kan finde pålidelige spor efter "hedensk gudetro". Ikke mindst gamle former af person- og stednavne spiller en nøglerolle i denne undersøgelse.
Edition
Printed pages120 Sider
Publish date2020-Oct-20
Published byBooks on Demand
Languageswe
Isbn epub9788743064220
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook