Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:

Unges fritidsrelaterede æstetiske medieressourcer i en pædagogisk kontekst – Forskningsrapport ITMF-projekt 382

Buy printed book
26,75 USD
Forskningsprogrammet Medier og IT i læringsperspektiv.Fra computer, tv, film, video og blade møder unge et omfattende repertoire af billeder og forbilleder, som de bruger på forskellig måde i fritiden.Spørgsmålet er, om disse erfaringer kan anvendes som æstetiske ressourcer, når de unge er elever i skolen. Forskningsrapporten fremstiller undersøgelser af denne problemstilling gennemført i tilknytning til ITMF-projekt 382.Der introduceres en model, som fremanalyserer potentiale til en ny faglighed for æstetisk medieproduktion. Imidlertid understøtter skolens aktuelle indhold og organisering bestemte forventninger til, hvordan elever skal lære.Rapporten konkluderer, at det vil være vanskeligt at realisere de unges fritidsrelaterede æstetiske medieressourcer i den pædagogiske kontekst, som kendetegner uddannelsessystemet aktuelt.spørgsmålet om, hvilken pædagogisk værdi naturoplevelser kan tilskrives?
Edition1
Printed pages102
Publish date2009-01-01
Languagedan
Isbn print9788776130428