Vedtægtsændringer i fonde

Buy printed book
 
53,66  USD
Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: 
- Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen 
- Oprindelige mangler 
- Umulighed 
- Stifterens vilje 
- Udvidelse af formålsbestemmelser 
- Ekstraordinære dispositioner 
- Statusskifte 
- Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde 
- Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde 
- Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde 
- Tvangspermutation 
- Fremmed ret 

Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. 

Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.
Edition1
Printed pages0
Publish date23 Nov 2021
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757451757
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook