Videnskabsteori for de biologiske fag

Buy printed book
 
37,13 USD
Denne bog henvender sig til studerende og andre med interesse for de biologiske fag og de tilhørende forskningsområder med relation til miljø, sundhed og sygdom, bioteknologi, farmaci, husdyr og levnedsmiddelproduktion.
Bogen er skrevet som en lærebog til undervisningen i Fagets Videnskabsteori, men kan læses af alle, som ønsker en dybere forståelse af fagene og den tilhørende videnskab.
Edition1
Printed pages287
Publish date04 Sep 2006
Published byBiofolia
Languagedan
Isbn print9788791319327
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook