Download pdf
Download sample

Virksomhedens politisering

Virksomhedens politisering er en af de væsentligste udfordringer for vores samfund. Virksomheder er ikke kun markedsaktører, men bliver i stigende grad og på nye måder deltagere i udformningen af regulering; ansvarlige for vores fælles fremtid og fanget i meningskampe om hvad det overhovedet vil sige at være virksomhed. Virksomheder bliver ansvarlige for integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, de bliver nødt til at tage ansvar for miljø, at være socialt og samfundsøkonomisk ansvarlige osv. Eksemplerne er mange, og i denne bog analyseres en række af dem. I denne bog argumenteres for, at vi savner et sprog til at iagttage og forstå virksomhedens politisering. Er det et problem for demokratiet og staten, at virksomheder deltager direkte i at træffe politiske beslutninger, som fastsætter fremtidige konkurrencevilkår? Er det et problem, når virksomheder påtager sig et socialt ansvar og dermed tager stilling til, hvordan deres egeninteresse harmonerer med samfundsinteressen? Hvilke udfordringer ligger der i, at virksomheder formulerer forestillede rum om, hvordan vi skal forstå samfundet og dermed, hvad samfundsinteressen er for en størrelse? Hvilke udfordringer ligger i forholdet mellem virksomhed og offentlighed, når (massemedieret) kommunikation i stigende grad bliver modus for virksomhedens legitimitet og enhed? Bogen er delt i tre. I bogens første del tematiseres den politiserede virksomhed i analyser af hvordan omverdenen gør virksomheder til genstand for politisering. I anden del studeres den politiserende virksomhed, dvs. hvordan virksomheder politiserer sig selv og deres omgivelser. Bogen afsluttes med bidrag, der diskuterer normative udfordringer i forbindelse med virksomhedens politisering ud fra dels et etisk og dels et politisk perspektiv.
11,93  USD
Buy Pdf (e-book)
 
Edition1
Printed pages262 Sider
Publish date04 Nov 2004
Published bySamfundslitteratur
Languagedan
ISBN pdf9788759337165