Visioner, variationer og populationer

Buy Pdf (e-book)
5,30 USD
Sektion 4 af Valg, vane og vision. Valg, vane og vision er en oversættelse af ti artikler, som er skrevet og udvalgt af James G. March. Artiklerne handler hovedsageligt om beslutningsprocesser og handlingsvalg. Artiklerne udfordrer almindelige forestillinger om beslutningstagning på især tre måder: De udfordrer den gængse rationalitetsforestilling og søger efter alternative former for beslutningsfornuft, de gør identiteter og præferencer til en variabel i stedet for en præmis for beslutningerne, og de tilføjer beslutningstagningen nye redskaber i form af fantasi, vision, tro, identitet, leg og eksperimentering. Valg, vane og vision - perspektiver på aspiration og adfærd henviser til, at tilværelsen kan opfattes som en lang serie af valg, og at mange af disse valg ikke er rationelt bestemt, men styret af vaner tillært i fortiden.
Edition
Printed pages59 Sider
Publish date2005-Apr-04
Published bySamfundslitteratur
Languagedan
Isbn pdf9788759336755
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook