Xplore Biologi 8 Lærerhåndbog

Buy printed book
 
96,25 USD
Xplore Biologi 8 Lærerhåndbog forsyner læreren med baggrundsinformation, didaktiske overvejelser og konkrete forslag til, hvordan der kan undervises med Xplore. 
For hvert opslag gives information om mål, mulige aktiviteter og diskussioner, og de tilhørende opgaver i elevhæftet forklares. Bagerst i lærerhåndbogen findes kopiark med valgopgaver, der uddyber og evaluerer det faglige stof fra elevbogen. Valgopgaverne giver desuden god mulighed for undervisningsdifferentiering.

Systemet er tiltrettelagt, så det er nemt for læreren at undervise med Xplore Biologi, uanset om man er linjefagsuddannet eller ej. 
Edition1
Printed pages180
Publish date27 Jul 2012
Published byGO Forlag
Languagedan
Isbn print9788777027307
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook