Søren Smit
Professionel kundeindsigt – Forskellen mellem økonomisk succes og fiasko

Denne bog henvender sig til alle typer virksomheder, der vil i gang med eller allerede arbejder fokuseret med kundeindsigter og kundeoplevelser. Topledelser, mellemledere, medarbejdere, undervisningsinstitutioner mfl., der arbejder med disse områder, vil kunne finde praktisk inspiration og gode råd.

Bogen tager sit udgangspunkt i hvorledes en organisation skaber et løbende flow af relevante 360 graders kundeindsigter, som hver eneste dag bliver det centrale omdrejningspunkt hos alle virksomhedens medarbejdere, men som også kan styre den langsigtede strategiske agenda. Har en virksomhed ikke kundeindsigter på et professionelt niveau, kan det i sidste ende være netop dét, der afgør, at man overhales indenom af andre spillere, som adresserer kundernes reelle behov, efterspørgsel og forventninger.

Bogen inkluderer cases fra Grundfos, Arriva, HK og Terma samt betragtninger fra en stor nordisk undersøgelse, som afdækker hvorledes de største virksomheder arbejder med kundeindsigter, herunder hvad man skal mestre for at kunne kalde sig ’Customer Insight Champion’.

Endelig zoomes der ind på befolkningernes holdninger til de mange kunde-surveys virksomhederne i dag sender ud, ligesom der gives et bud på, hvad fremtidens kundeindsigtsvindere skal kunne.

Buy printed book
Including online access
Buy digital book
Online, Pdf & Epub
Edition 1
Printed Pages 301
Published by Spintype Selfpublishing
Isbn print 9788771920352
Isbn pdf 9788771920369
Isbn epub 9788771920376
;