Pernille Tranberg & Gry Hasselbalch
Data etik – Den nye konkurrencefordel

Respekt for privatliv og individets ret til at kontrollere egne data bliver et af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre. Virksomheder, organisationer og myndigheder, der arbejder med dataetik som et samfundsansvar på lige fod med respekt for miljø og menneskerettigheder, er morgendagens vindere. Digital tillid bliver altafgørende for digital vækst og velfærd.

Det er den røde tråd i bogen, som er en trendanalyse med konkrete cases på virksomheder, der arbejder med dataetik i forskellig udstrækning. Bogen beskriver, hvordan data er blevet til en forretningsmodel, og hvordan borgere og forbrugere ikke længere kun er bekymrede, men også er begyndt at handle, hvordan alternative virksomhedsformer, teknologi og en ny europæisk databeskyttelseslovgivning bakker op om et spirende marked for dataetiske produkter og tjenester.

Bogen beskriver de nye tech tendenser og de medfølgende etiske dilemmaer, samt hvordan man kommer i gang med dataetikken og bruger den til at fremme den digitale tillid.

Buy printed book
Including online access
Buy digital book
Online, Pdf & Epub
Edition 1
Printed Pages 0
Published by Spintype Selfpublishing
Isbn print 9788771920062
Isbn pdf 9788771920079
Isbn epub 9788771920086
;