Privacy Policy
 

Indledning

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan Spintype ApS (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af vores hjemmeside og vores ydelser.

Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for dig, så vi giver dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og overholder databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”).

Indsamling af oplysninger med Cookie

Når du besøger og bruger vores Website, indsamler og bruger vi cookies på baggrund af dit samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter browsertype, IP-adresse, data fra brug af Facebook (herefter "Cookiedata"). Vi bruger Cookiedata til forbedring af vores Website og brugeroplevelsen, at foretage målrettet markedsføring. Vi videregiver Cookiedata til Google Analytics .

Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

Indsamling af personoplysninger om dig

Når du benytter dig af vores ydelser, produkter, bruger vores hjemmeside(r) eller tilmelder dig nyhedsbreve eller lignende, kan vi alt efter omstændighederne indsamle og behandle en række personoplysninger om dig for at gennemføre din brug eller bestilling af vores ydelser eller produkter. Disse personoplysninger omfatter følgende:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, Facebook data til log-in. Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang. Vi behandler ikke personoplysninger om dig, udover hvad der fremgår af dette punkt

Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger (såkaldte "særlige kategorier" af personoplysninger) om dig.

Behandlingsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR. Vores indsamling og behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af følgende retsgrundlag:

Hvis vi behandler følsomme personoplysninger (såkaldte “særlige kategorier af personoplysninger”) om dig, vil behandlingen kun ske, hvis dette er tilladt efter GDPR, artikel 9, herunder i følgende tilfælde:

Hvis vi sender direkte markedsføring til dig, herunder på e-mail, beder vi om dit samtykke hertil forinden i overensstemmelse med markedsføringslovens bestemmelser herom.

Hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at tage kontakt til os på kontaktoplysningerne anført nederst i denne politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, vi har behandlet på baggrund af dit samtykke, medmindre de fortsat kan eller skal behandles for eksempelvis at overholde en retlig forpligtelse.

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores ydelser. De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle dine personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.

Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af dine personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som du af de eksterne virksomheder vil blive gjort opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader eller kræver det.

Hvis du har spørgsmål til vores brug af databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige eller overførsel til tredjelande, herunder ønske om udlevering af kopi af dokumentation på, at de fornødne garantier er stillet, kan du rette henvendelse til os. Se om kontakt bagest i denne Politik.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med regnskabsmateriale omfattet af bogføringsloven. Hvis du har spørgsmål til vores opbevaring af dine personoplysninger, kan du henvende dig på e-mailen anført nederst i denne Politik.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via kontaktoplysningerne, der fremgår til sidst i denne Politik under kontakt.

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet.

Ændringer i denne Politik

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen og versionen nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller vil du gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på mt@spintype.com.

Dette er version 2, sidst opdateret den 04.12.2018 08:59.

;