Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Danmarks økonomi siden 1980

Buy printed book
36,54 USD
Buy Pdf (e-book)
43,37 USD
Danmarks økonomi siden 1980 giver en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i Danmarks økonomiske udvikling i de seneste 40 år med fokus på vækst, konjunkturbevægelser og den økonomiske politik. Desuden belyses væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Også miljøøkonomiske forhold og ulighed omtales.

Læseren får dermed indsigt i de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og betragtningsmåder samt præsenteres for bud på forklaringer af udviklingen. Overskuelige figurer illustrerer indholdet, og de anvendte økonomiske begreber forklares. 

Dansk økonomi er i centrum, men den internationale udvikling berøres også kort i et særskiltkapitel. I gennemgangen af den danske økonomihenvises til forholdene i EU og andre lande.

Bogen sigter på anvendelse ved undervisningen i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler m.fl. Den er desuden velegnet alle steder, hvor der er behov for et koncentreret og let tilgængeligt overblik over de senere års økonomiske udvikling og problemstillinger.
Edition18
Printed pages218
Publish date2020-Jul-12
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757448917
Isbn pdf9788771983371
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now