DAC6 - Indberetning af Grænseoverskridende Ordninger

Buy printed book
96,80 USD
I denne fremstilling giver fire specialister fra DAHL Advokatpartnerselskab en juridisk gennemgang af den EU-retlige regulering af DAC6 samt implementeringen heraf i dansk ret. Som læser får du et udførligt indblik i de betingelser, der skal opfyldes, for at man får en indberetningspligt, hvornår og hvordan man skal indberette, og hvad manglende indberetninger måtte kunne medføre. Bogen henvender sig navnlig til mellemmænd inden for skatteområdet eller transfer pricing-transaktioner.
Edition1
Printed pages0
Publish date2020-Dec-04
Languagedan
Isbn print9788761942357
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook