DAC6 - Indberetning af Grænseoverskridende Ordninger

I denne fremstilling giver fire specialister fra DAHL Advokatpartnerselskab en juridisk gennemgang af den EU-retlige regulering af DAC6 samt implementeringen heraf i dansk ret. Som læser får du et udførligt indblik i de betingelser, der skal opfyldes, for at man får en indberetningspligt, hvornår og hvordan man skal indberette, og hvad manglende indberetninger måtte kunne medføre. Bogen henvender sig navnlig til mellemmænd inden for skatteområdet eller transfer pricing-transaktioner.
97,94  USD
Buy printed book
 
Edition1
Printed pages0
Publish date04 Dec 2020
Languagedan
ISBN print9788761942357