Det gode livs psykologi – Hvad er et godt liv?

Buy printed book
 
31,70 USD
Det gode liv er tilgængeligt for alle, der er villige til at åbne op for det. Bogen giver dermed indblik i en ny forståelse af livskvalitet.

Forfatteren udforsker og beskriver mulighederne for det gode liv, og han ser nærmere på, hvordan vi gennem vores handlinger, valg og tanker selv er herre over vores livsopfattelse.

Bogen inspirerer læseren til at udforske sine følelsesmæssige tilstande og sin oplevelse af meningen med livet. 

Tilgangen det gode livs psykologi er baseret på en dynamisk forståelse af forholdet mellem indre og ydre livsvilkår. Den inddrager både filosofisk, sociologisk og pædagogisk viden for at nuancere billedet af, hvad livskvalitet egentlig er – og hvordan den opnås.

Det gode livs psykologi henvender sig til alle, der ønsker en bedre forståelse af, hvordan man fremmer sine muligheder for at leve et godt liv.

Peter Clausen er cand.psych. og tidligere lektor i pædagogik og psykologi ved VIA University College – Pædagoguddannelsen Jydsk.
Edition1
Printed pages212
Publish date21 Mar 2013
Published byFrydenlund
Languagedan
Isbn print9788771180985
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook