Download pdf
Download sample

Elafgiftsloven med kommentarer

Lov om afgift af elektricitet

Elafgiftsloven har hidtil - med undtagelse af SKATs juridiske vejledning – ikke været genstand for en egentlig teoretisk fremstilling. Nærværende bog giver et uddybende indblik i loven. Bogen gennemgår de enkelte regler i elafgiftsloven og belyser dem gennem lovens forarbejder og den retspraksis, der er af betydning for forståelsen af den.
61,06  USD
Buy Pdf (e-book)
 
Edition1
Printed pages182 Sider
Publish date07 Oct 2013
Languagedan
ISBN pdf9788757496598