Håndbog til skatteret

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
21,69 USD
Det er med håndbog til faget skatteret forsøgt at give et overblik over de fag, der indgår i skatteret. Håndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med skatteret. Håndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for faget. Håndbogen kan med fordel benyttes som hjælpemiddel til opgaveløsning og eksamenslæsning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor. Håndbogen indeholder: 1. Indledning 2. Skattesubjekter 3. Indkomstbegrebet 4. Omgåelse og misbrug 5. Skatteberegningen for personer 6. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed 7. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag 8. Afskrivninger 9. Lønmodtagerens bruttoindkomst 10. Lønmodtagerens fradrag 11. Gaver 12. Rette indkomstmodtager 13. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende 14. Beskatning af forældre og børn 15. Skatteforvaltningens opbygning Skattesater og beløbsgrænser Overbliksark OBS: Vi gør opmærksomme på, at håndbogen ikke kan erstatte pensum, men blot er et supplement til pensum. Derudover er håndbogen ikke udtømmende eller detaljeret i forhold til pensum, men har derimod til formål at give et godt overblik over pensum og hjælpe den studerende med at få en grundlæggende forståelse for skatteret.
Edition
Printed pages172 Sider
Publish date2020-Sep-17
Published byBooks on Demand
Languagedan
Isbn epub9788743037132
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook