Kunstig intelligens og etik – Hvorfor moralfilosofi er nødvendig for udviklingen af etisk forsvarlig kunstig intelligens

Buy Pdf (e-book)
8,49 USD
Som central drivkraft i den fjerde industrielle revolution er kunstig intelligens blevet spået en afgørende rolle for fremtidens velstand og velfærd. Men som i tidligere industrielle revolutioner har den nye teknologi vist sig ikke kun at rumme løfter om bedre mad og medicin, en nemmere hverdag og en mere effektiv udnyttelse af virksomheder og planetens ressourcer. Den har også haft bekymrende menneskelige slagsider som f.eks. valgmanipulation, diskriminering og underminering af borgeres retssikkerhed. Bekymringerne for, hvilken skade kunstig intelligens kan gøre fremadrettet, har fået bl.a. politikere, borgere og menneskerettighedsforkæmpere til at efterlyse etisk forsvarlig kunstig intelligens. Denne artikel diskuterer, hvad ’etik’ er, og hvordan moralfilosofi spiller en nødvendig rolle i udviklingen af etisk forsvarlig kunstig intelligens.
Edition
Printed pages
Publish date2020-Oct-07
Languagedan
Isbn pdf9788771854879
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook