Download pdf
Download sample

Kursgevinstloven med kommentarer

Lovkommentaren gennemgår og fortolker loven om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1121 af 14. november 2011. Denne udgave er en videreførelse af de to tidligere lovkommentarer fra 1998 og 2004. Fremstillingen er ajourført til 1. maj 2013. 3. udgave af "Kursgevinstloven" er således væsentligt opdateret med lovændringer og relevant praksis.
232,06  USD
Buy Pdf (e-book)
 
Edition3
Printed pages831 Sider
Publish date06 Jan 2014
Languagedan
ISBN pdf9788757496499