Ledelse i Morgen. Nr. 2. Oktober 2018. 22. årgang.

Buy Pdf (e-book)
23,57 USD
Dette nummer af tidsskriftet 'Ledelse i Morgen' indeholder følgende artikler: Formålsdrevet ledelse i en kompleks verden Af Anders-Peter Djernes Østergaard I denne artikel beskriver Anders-Peter Djernes Østergaard, direktør for børne- og familieområdet i Hillerød Kommune, hvordan han som leder udstikker retning og bedriver formålsdrevet ledelse. Det kræver først og fremmest, at man bliver bevidst om, hvem man er, og hvad man brænder for, men også at man som leder tør udvise mod og stå fast. Faglig ledelse er det nye sort Af Dorthe Filtenborg Denne artikel har fokus på, hvordan indførelsen af den styrkede pædagogiske læreplan fordrer en gentænkning af dagtilbudslederens rolle. Lederen skal sætte faglig retning og lede det pædagogiske personale i didaktiske og målrettede arbejdsprocesser mod løsning af kerneopgaven. Men hvad er det for et formål, den faglige leder skal drive sin ledelse henimod, og hvordan kan det gribes an? Formålsdrevet ledelse – er det noget nyt? Af Anette Jensen I denne artikel undersøges det, hvad begrebet ”formålsdrevet ledelse” egentlig vil sige. Derudover kommer forfatteren med eksempler på, hvordan arbejdet med formålsdrevet ledelse kan se ud i praksis, lige fra det politiske udvalg i kommunen til yderste led i mødet mellem lærer og elev. Hvorfor MUS’en ikke må blive en samtale om meningen med livet Af Stine Reintoft og Asbjørn Molly Denne artikel har fokus på, hvordan den gode MUS-samtale er en meningsfuld samtale, der bidrager til udvikling ind i den større sammenhæng, og ikke et selvrealiseringsprojekt for den enkelte medarbejder. Lederens opgave er at lede, og han/ hun skal som sådan have visioner og gejst på organisationens vegne og fokus på helheden – hvilket er til medarbejderens fordel. Anmeldelse af New Public Management – baggrund, erfaringer og fremtid Af Grethe Andersen
Edition
Printed pages16 Sider
Publish date2018-Nov-02
Published byDafolo A/S
Languagedan
Isbn pdf9788771608700
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook