Ledelse i Morgen. Nr. 3. November 2020 (E-tidsskrift, pdf)

Buy Pdf (e-book)
23,57 USD
Dette nr. af tidsskriftet 'Ledelse i morgen' indeholder følgende artikler: Dørene åbnes til den åbne skole Af Sif Vincent Brunemark, Thilde Maria Christensen og Rikke Rasmussen Hvad skal der til for at facilitere et meningsfuldt samarbejde mellem skoler, foreninger, kulturaktører og professionelle? Denne artikel dykker ned i forskellige eksempler på samarbejde med eksterne aktører i Roskilde Kommune og belyser herigennem ledelsesmæssige greb og metoder til at skabe samarbejde på tværs. Ledelse og det ligeværdige samarbejde Af Ulla Voss Gjesing Der er mange former for eksterne samarbejder i både den åbne skole og det åbne dagtilbud. Denne artikel ser nærmere på, hvad der skal til for at skabe et succesfuldt længerevarende samarbejde inden for kunst og kultur, der kan blive til grundlæggende inspiration for den enkeltes arbejde i dagligdagen. Den åbne virksomhed Af Mathilde Hjerrild Carlsen På baggrund af et forskningsprojekt om ledelse af samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder i Danmark diskuterer denne artikel de muligheder og krav, samarbejdet med virksomheder indebærer for skoleledere. Åben skole: Hvorfor er det så svært at samskabe læring? Af Jacob Torfing Artiklen beskriver med udgangspunkt i den nyeste forskning i offentlig administration og styring, hvad åben skole er udtryk for, hvad barriererne kan være, og hvordan åben skole kan fremmes til glæde for lærere, elever, eksterne parter og samfundet generelt.
Edition
Printed pages16 Sider
Publish date2020-Dec-02
Published byDafolo A/S
Languagedan
Isbn pdf9788772341170
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook