Ledelse i Morgen. Nr. 4. Januar 2020 (E-tidsskrift, pdf)

Buy Pdf (e-book)
23,57 USD
Personlige og organisatoriske ledelsesgrundlag: Erfaringer og potentialer Af Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen og Anne Mette Kjeldsen Denne artikel beskriver, hvad et personligt ledelsesgrundlag er, og hvordan det kan bruges inden for de organisatoriske målsætninger, samt hvilke potentialer og faldgruber der ligger i arbejdet med et ledelsesgrundlag. Artiklen skitserer tre mekanismer, hvorigennem et ledelsesgrundlag kan bidrage til bedre ledelse: ledelsesudvikling, ledelseskommunikation og selvbinding. Skoleleder – hvem er du? Af Henrik Stokfleth Olsen Denne artikel præsenterer to forhold, der er med til at gøre ledelsesopgaven i skolen kompleks – styring og mennesker. En måde at håndtere det på kan være bevidsthed om egen ledelse og egne værdier belyst i et såkaldt ledelsescredo. Igennem en praksiscase belyses kompleksiteten i skoleledelse, og redskaber til at navigere i feltet præsenteres. Det personlige ledelsesgrundlag: Hvad står du egentlig for som leder? Af Henrik Jungersen, Susanne Folsach Klessen, Jacob Falkner Larsen, Katja Kjær Rask og Carsten Søndergaard Denne artikel handler om, hvordan alle skoleledere i Aalborg Kommune har arbejdet systematisk med at udfærdige et personligt ledelsesgrundlag. Hvad kom der ud af processen, og hvordan kan det bruges til at komme tættere på, hvad ens skole kalder på, og hvor man selv er i livet som leder? Pas på med identitets-styring af offentlige ledere Af Joachim Meier Denne artikel stiller det relevante spørgsmål, om en masseproduktion af personlige ledelsesgrundlag ude i kommunerne ikke nemt bliver til en formmæssig metervare? Bør vi ikke i stedet fokusere på at styrke opmærksomheden på de værdier, der løbende er til stede i ens praksis? Hvad er dit ledelsesgrundlag? Sidder du selv med tanker om at udforme dit personlige ledelsesgrundlag? Her får du et håndgribeligt redskab, der gør det let for dig at komme i gang med arbejdet med dit eget ledelsesgrundlag. af Skolens fraværende børn – årsager og indsigter Af Grethe Andersen
Edition
Printed pages18 Sider
Publish date2020-Dec-08
Published byDafolo A/S
Languagedan
Isbn pdf9788772341200
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook