Ledelse i Morgen, Nr. 6. Marts 2021

Buy Pdf (e-book)
 
23,57 USD
Velkommen til marts-nummeret af Ledelse i Morgen, hvor vi sætter fokus på det forgangne år i coronaens tegn og de erfaringer og læringer, man har gjort sig ude omkring på landets skoler, uddannelsessteder og dagtilbud. Du kan læse artikler af Christina Højlund og Kirsten Osbæck Mogensen, der diskuterer, hvordan nedlukninger, fjernundervisning og genåbninger har resulteret i erfaringer, der kan bruges i fremtidens skole, mens Lasse Reichstein beskriver, hvordan tiden med corona kan bruges til skolens organisatoriske læring, og minder os om, at vi skal huske på den anerkendelse og respekt, skolen har opnået. Christina Dahl Madsen redegør for dagtilbudsområdets udspændthed mellem det sundhedsmæssige og pædagogiske, herunder betydningen af forandringsledelse. Og endelig ser Jan Christensen og Henrik Hersom på, hvordan online undervisning kan påvirke elevers læring, trivsel og motivation på hensigtsmæssige måder.
Edition
Printed pages18 Sider
Publish date2021-Mar-26
Published byDafolo A/S
Languagedan
Isbn pdf9788772341514
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook