Legathåndbogen uddannelse 2021

Buy printed book
35,35 USD

Samlet og opdateret fortegnelse over alle søgbare legater og fonde for uddannelsessøgende. Der skelnes mellem legater med og uden ansøgningsfrist. Legater med frist er opstillet månedsvis, medens legater uden ansøgningsfrist er opstillet alfabetisk. Mulighed for henvisning til legater, der omtaler studieophold under afsnittet: "Udland og studieophold". Information om adresser, legatstørrelser, betingelser, ansøgningsfrister samt uddelingstidspunkter. Navne- og stikordsregister. Altid med legatbestyrelsernes opdaterede oplysninger.
Gode råd til ansøgningen og oplysning om reglerne vedr. legaters indflydelse på skat og SU. Oplysninger om tilskud til transport
Håndbogen ser nærmere på fordele og ulemper ved ordningen. Forslag til ansøgninger.

Fås også som CD-ROM/USB til Windows PC og e-bog til MAC. Leveret i DVD boks.

Edition33
Printed pages220
Publish date2020-Nov-15
Published byBillesø & Baltzer
Languagedan
Isbn print9788778424730
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook