Ligningsloven

Med kommentarer

Ligningsloven er en af Danmarks centrale skattelove. Kommentaren vedrører en lang række skatteretlige emner af væsentlig betydning for både erhvervsdrivende og privatpersoner.

Fremstillingen er ajourført til 31. december 2020, og der er i begrænset omfang taget hensyn til efterfølgende fremkommet materiale. Ændringerne ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 og lov nr. 533 af 27. marts 2021 er indarbejdet. Ændringerne i § 8 B, stk. 4, ved lov nr. 672 af 19. april 2021, der vedrører 2022, er ikke indarbejdet.

Bogen giver et struktureret overblik over praksis, forarbejder og litteratur og henvender sig til advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder, in-house advokater, virksomheders interne skatteafdelinger og HR-afdelinger samt andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret.

Ligningsloven udkommer i tre bind grundet stoffets omfang. Prisen er for alle tre bind. Værket sælges kun samlet.
378,42  USD
Buy printed book
 
Edition3
Printed pages3524
Publish date21 May 2021
Published byDjøf Forlag
Languagedan
ISBN print9788757448757