Moms 2

Fritagelser og lønsumsafgift

Samlet fremstilling af momslovens fritagelsesbestemmelser og den gældende retstilstand på området.

Bogen gennemgår grundigt de områder og aktiviteter, som er fritaget for moms uden adgang til momsfradrag. Lovgivning og retspraksis analyseres for at forklare de meget forskelligartede momsfritagelser, der dog har en række centrale fællesnævnere. EU-reglerne har meget stor betydning for vurderingen af, hvorvidt der er momspligt eller ej, og derfor behandles den danske momslovgivning og momspraksis i et EU-perspektiv.

Bogens opbygning gør, at den både kan anvendes som opslagsværk i dagligdagen og som grundlag for mere indgående undersøgelser af grænserne for momspligten i Danmark.

45,61  USD
Buy printed book
 
Edition4
Printed pages0
Publish date17 Aug 2016
Languagedan
ISBN print9788761938411