Moms - Energi - Lønsum

en lærebog om afgifter

Sådan sikrer du en korrekt opgørelse af afgiftstilsvar og afgiftsgodtgørelse. 

Denne bog giver en grundlæggende beskrivelse af reglerne om moms, energiafgifter og lønsumsafgift.  

Samtidig beskrives sammenhængen - og synergien - mellem de tre afgiftsområders regelsæt med fyldige referencer til et stort antal afgørelser og domme

Bogen gennemgår bl.a.:

  • Momsreglerne ved både national og international handel, 
  • Klagesystemet og afregningsregler
  • En række energiafgiftslove med omtale af gældende satser og mulighed for afgiftsgodtgørelse,
  • Reglerne om lønsumsafgift - herunder hvilke aktiviteter der forpligter til betaling af lønsumsafgift,
  • Hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgift. 

Nyt i 4. udgave

Bogen er opdateret, så den tager udgangspunkt i lovgivningen pr. 1. januar 2014 for de tre afgiftsområder. 

Målgruppe

Moms – Energi – Lønsum er velegnet til undervisningsbrug. Desuden kan bogen hjælpe praktikere i erhvervslivet med at sikre en korrekt opgørelse af afgiftstilsvar og afgiftsgodtgørelse efter de forskellige afgiftslove. 

Om forfatterne

Erik Dekov har dels arbejdet i Told- og Skattestyrelsen, dels i revisionsbranchen som partner - først hos Deloitte og senere hos Ernst & Young og er nu momskonsulent hos FSR/danske revisorer.

John Engsig er cand. jur., har været ansat som lektor ved Aalborg Universitet og er nu gået på pension.

4. udgaven er opdateret af cand.jur. Mette Juul og Lars Gosvig, Senior Manager, Ernst & Young. Mette og Lars har arbejdet med moms og afgifter i en årrække og har rådgivet danske og udenlandske virksomheder om moms- og afgiftsforhold.

92,30  USD
Buy printed book
 
Edition4
Printed pages0
Publish date06 Jan 2014
Languagedan
ISBN print9788761934758