Moms og fast ejendom

Se også ISBN: 9788761940568

Moms og fast ejendom kommer nu i en ny og opdateret 2. udgave!

En samlet fremstilling af de regler, som har relevans i forbindelse med handel og udlejning af fast ejendom. 

Fast ejendom har udviklet sig til det, der anses som momslovgivningens mest komplekse område. I kraft af et meget stort antal afgørelser og domme er praksis stadig under udvikling – en udvikling som vil fortsætte i mange år fremover. Det er først og fremmest ændringen i 2011, hvor der indførtes momspligt på salg af nyopførte ejendomme, væsentligt istandsatte ejendomme og salg af byggegrunde, som giver udfordringer. Det har haft en afsmittende effekt på momslovens øvrige regler om fast ejendom, herunder særligt udlejning af fast ejendom og frivillig registrering.Bogen giver en samlet fremstilling af de regler, som har relevans i forbindelse med handel og udlejning af fast ejendom. Fokus er naturligt nok på de ændrede regler og de mange områder, hvor praksis fortsat er usikker, men der gives samtidig en grundig gennemgang af regler og praksis på beslægtede områder. 

Nyt i 2. udgave: 

2. udgaven er opdateret med den ændrede praksis vedrørende salg af byggegrunde, som fulgte af EU-domstolens dom i KPC-sagen. Nederlaget til Skatteministeriet har givet en langt bedre rød tråd, når der skal sondres mellem byggegrunde og bebyggede ejendomme, om end der fortsat vil være udfordringer, særligt ved vurdering af om en bygning er funktionsdygtig. Derudover er de nye regler om udtagningsmoms medtaget i 2. udgaven. De er trådt i kraft 1. juli 2021 og der må forventes en del tolkningsbidrag i løbet af efteråret 2021 og første halvår 2022. Derudover er der indarbejdet ganske mange andre væsentlige ændringer, hvilket blot bekræfter at området stadig er i udvikling. MålgruppeBogen henvender til sig ejendomsbranchen i bred forstand, advokater, revisorer og andre rådgivere, som arbejder professionelt med området. Bogen rummer en grundig omtale af den teoretiske baggrund, ligesom den på hovedområderne beskriver den praktiske anvendelse.

Om forfatteren: 

Søren Engers Pedersen er en af landets førende momsrådgivere med små 40 års erfaring fra Skattestyrelsen og revisions- og rådgivningsbranchen. Han er medforfatter til Moms 1-4, Momsmanualen m.fl. og er forfatter til adskillige artikler om moms- og afgiftsretlige emner. Han underviser desuden i flere forskellige sammenhænge, herunder i specialkurser om moms og fast ejendom. Han er i dag ansat i Baker Tilly, hvor han betjener en bred vifte af virksomheder, herunder mange internationale virksomheder og koncerner via et stærkt internationalt netværk.

Bogens indholdIndholdsfortegnelse: 
1. Definition på fast ejendom 
2. Levering af fast ejendom 
3. Byggemoms 
4. Udlejning af fast ejendom 
5. Fradragsregler, herunder regulering for investeringsgoder 
6. Fællesregistrering 
7. Virksomhedsoverdragelse 
8. Køb af byggeydelser fra udenlandske leverandører
60,28  USD
Buy printed book
 
Edition2
Printed pages126
Publish date15 Jul 2021
Languagedan
ISBN print9788761942890