Når anerkendelse ikke er nok – Professionsetik og samfundsansvar

Buy printed book
 
23,45 USD
Bogen præsenterer Honneths anerkendelsesbegreb på ultrakort og enkel vis - og problematiserer det ud fra Frasers mere socioøkonomiske perspektiv. Dermed synliggøres det dilemma, professionsuddannede står med i praksis: Det er ikke nok at anerkende forskellighederne, de socioøkonomiske og politiske forhold, der skaber ulighed, ændres ikke med anerkendelse. Netop det gør bogen relevant og aktuel - den munder ud i overvejelser over de udfordringer, professionelle kan møde, når regler og rammer støder sammen med personlige værdier og faglig viden. Det giver vanskelige etiske overvejelser for den enkelte.
Edition1
Printed pages112
Publish date08 Mar 2011
Published byAkademisk Forlag
Languagedan
Isbn print9788750042389
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook