Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Read

Naturlære

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
7,39 USD
"Naturlære" er en undervisningsbog til naturfagene i folkeskolen. Gennem genkendelige hverdagseksempler som "Hvorfor bliver mursten våde i regnvejr? Hvorfor kan sveden trænge igennem huden? Hvorfra kommer luften, der strømmer ud af en sodavandsflaske, når proppen tages af?" forklares fysikkens, kemiens og biologiens love i et levende og tilgængeligt sprog.

Bogen er et interessant indblik i, hvordan undervisningsmetoder og -materiale til folkeskolelever har set ud i slutningen af 1800-tallet. Knud Christensen, (f. 1846) var faglitterær forfatter og overlærer. Han fik sin lærereksamen ved universitetet i 1871 og blev samme år lærer ved Slagelse realskole. I årene 1887-1917 var han overlærer ved den højere Borgerdrengeskole i Århus. Han var desuden formand for repræsentantskabet for Jyllands handelsakademi og i bestyrelsen for Århus Stifts lærer enkekasse, ligesom han blev tildelt Ridder af Dannebrogsordenen. Gennem sit virke som underviser skrev han en række fagbøger til skolebrug, herunder "Naturlære" i 1893.
Read
Edition
Printed pages120 Sider
Publish date2020-Jun-12
Published bySAGA Egmont
Languagedan
Isbn epub9788726481945
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now