Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Read

Profane profeter

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
10,41 USD
"En fredsspekulantDer er nu forløbet halvtredje sommer, siden verdenskrigen sluttede, og endnu har man ikke tal på alle de faldne. Først i disse dage er således jeg kommen på det rene med, at England i hine skæbnesvangre år har mistet en af sine modigste skribenter, mr. H.G. Wells, "Ann Veronicas" digter."I år 1922 ser den danske digter og forfatter Kai Friis Møller tilbage på første verdenskrigs rædsler og de store skikkelser, der blev ofre for den. Flere af teksterne blev offentliggjorte i dagspressen mellem 1919 og 1922, inden de til sidst blev samlet under titlen "Profane profeter". Kai Friis Møller (1888-1960) var en dansk digter, litteraturkritiker, journalist og oversætter. Hans bøger omfattede både digtsamlinger, essaysamlinger og erindringsbøger. Kai Friis Møller er desuden kendt for sine fortræffelige oversættelser af engelsksprogede digte. Han oversatte blandt andet Rudyard Kiplings digt "Mandalay" og Percy Bysshe Shelleys mesterværk "Adonais".
Read
Edition
Printed pages156 Sider
Publish date2019-Apr-16
Published bySAGA Egmont
Languagedan
Isbn epub9788711976050
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now