Skatteindberetningsloven med kommentarer

Skatteindberetningsloven med kommentarer, 1. udgave 

Skatteindberetningsloven med kommentarer, 1. udgave giver en struktureret beskrivelse af de regler om indberetningspligt, der følger af skatteindberetningsloven og bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. Bogen giver desuden en historisk kontekst for reglerne, hvor udviklingen af dansk skatteret skitseres i de indledende afsnit.

Kontekst 

Med Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning fra august 2017 blev der gennemført en revision af den dagældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer. Formålet med retssikkerhedspakke III var at skabe en moderne, sammenhængende og gennemtænkt lovgivning i relation til skattekontrol. Den dagældende skattekontrollov blev således delt op i to nye selvstændige hovedlove – henholdsvis skattekontrolloven og skatteindberetningsloven. Denne opdeling tydeliggør, at lovene har forskellige formål, og i denne bog behandles skatteindberetningsloven.    
Om forfatteren 

Tina Charlotte Olsen er specialkonsulent i Skatteministeriet og arbejder særligt med skatteindberetning og kontrolbestemmelser, herunder internationalt kontrolsamarbejde, som ansvarsområder. Hun har bl.a. deltaget i lovprocessen i forbindelse med tilblivelsen af den nye skatteindberetningslov. Hun har været ansat på Skatteministeriets område siden 1996, og hun har arbejdet med såvel lovgivningsproces som skatteadministration i praksis. Hun besidder desuden en master i direkte og indirekte skatter med speciale inden for moms.    

Indhold og struktur 

Skatteindberetningsloven er inddelt efter pligtsubjektet – dvs. hvem den indberetningspligtige er. Denne struktur blev valgt primært af hensyn til netop pligtsubjektet, der i forbindelse med indberetning til Skatteforvaltningen i høj grad har brug for et overskueligt og anvendeligt redskab at orientere sig i.   
 
Kapitel 1 indeholder de indberetningspligter, der gælder for arbejds- og hvervgivere m.v. 
Kapitel 2 indeholder de indberetningspligter, der gælder for finansielle virksomheder m.v. 
Kapitel 3 indeholder de indberetningspligter, der gælder for fonde og foreninger m.v. 
Kapitel 4 indeholder de indberetningspligter, der gælder for selskaber m.v. 
Kapitel 5 indeholder de indberetningspligter, der gælder for fagforeninger og A-kasser. 
Kapitel 6 indeholder de indberetningspligter, der gælder for offentlige myndigheder. 
Kapitel 7 indeholder andre indberetninger (som ikke entydigt kan kategoriseres).
Kapitel 8 indeholder fælles bestemmelser og administrations- og kontrolbestemmelser. 
Kapitel 9 indeholder lovens straffebestemmelser. 
Kapitel 10 indeholder bestemmelserne om ikrafttræden m.v.
143,10  USD
Buy printed book
 
Edition1
Printed pages448
Publish date18 May 2022
Languagedan
ISBN print9788761943446