Social kapital som teori og praksis

Buy printed book
 
42,15 USD
Bogen slår fast, at social kapital er en produktiv kraft, som har både positive og negative sider. Det er også en kraft, som kan påvirkes gennem bevidst arbejde. Som en rød tråd i antologien inddrager alle kapitler konkrete undersøgelser, som bidrager til en forståelse af, hvordan den sociale kapital påvirkes i positiv eller negativ retning.
Edition1
Printed pages277
Publish date15 Oct 2007
Published bySamfundslitteratur
Languagedan
Isbn print9788759313107
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook