Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Bestyrelsens arbejde og ansvar – -håndbog for bestyrelser i selskaber, foreninger, andelsvirksomheder, fonde, institutioner og menighedsråd

Buy printed book
53,42 USD
Denne yderst koncentrerede bog om bestyrelsens arbejde og ansvar er et uundværligt juridisk redskab for enhver, som er medlem af en bestyrelse eller direktion.

Bogen tager udgangspunkt i ansvarsprincipperne med tilføjelse af, hvad bestyrelsen/direktionen kan lære af disse principper med henblik på forebyggelse af ansvar. 

Ligeledes behandler bogen de vigtigste spørgsmål om møder, beslutninger, habilitetsspørgsmål samt mulighederne for skriftlige og elektroniske møder.

Bogen tager højde for de mange nyskabelser i selskabsreformen 2010 for aktie- og anpartsselskaber og praksis siden da. 

Den behandler også bestyrelsesarbejdet i andre typer af juridiske personer, herunder foreninger, andelsselskaber, brugerbestyrelser – og menighedsråd.

Undervejs i bogen er der opstillet tjeklister til, hvad man bør huske på bestyrelses-, budget- og regnskabsmøder.

Professor, dr.jur. Erik Werlauff, advokat (H), forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han er forfatter til en række juridiske bøger og artikler, og han rådgiver ofte virksomheder i komplekse juridiske spørgsmål, ligesom han virker som voldgiftsdommer i danske og internationale sager.
Edition3
Printed pages168
Publish date2020-Oct-08
Published byGjellerup
Languagedan
Isbn print9788713050970
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now