Kollektiv mestring – sådan påvirker lærernes overbevisninger elevernes læring

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
30,29  USD
Forskning har vist, at kollektiv mestring er den mest indflydelsesrige faktor i skolen til at påvirke elevers præstationer. Kollektiv mestring er troen på, at man gennem kollektiv handling kan påvirke elever og studerendes slutresultater og forbedre deres præstationer. Lærere og pædagoger, der har en oplevelse af kollektiv mestring blandt lærerstaben, lægger en større indsats i undervisningen, udviser vilje til at afprøve nye læringstilgange og har overskuddet til at tage sig af elevernes behov. Hvis lærere og pædagogers virkelighed bliver filtreret gennem troen på, at de kan gøre meget lidt for at påvirke elever og studerendes præstationer, så er sandsynligheden for, at denne tro vil manifestere sig i deres praksis, meget stor. Hvad er løsningen på det? Denne bog præsenterer praktiske strategier og redskaber til at øge elevernes og de studerendes præstationer gennem kollektiv mestring. Den giver en grundig gennemgang af forskningen på feltet og indeholder forklaringer og eksempler på, hvordan man kan etablere kollektiv mestring blandt lærerstaben, hvilke lederskabspraksisser der får kollektiv mestring til at blomstre og introducerer konkrete læringsprotokoller og -strukturer til at fremme kollektiv mestring. Bogen er oversat af og med introduktion af Peter Andersen.
Edition
Printed pages179 Sider
Publish date17 Nov 2021
Published byKlim
Languagedan
Isbn epub9788772048000
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook