Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
KvaN 114: Spildidaktik
Printed book
8,17 USD
Spil og spildynamikker har til alle tider fascineret mennesker. Spil skaber engagement gennem leg, hvor alle kan være deltagere. Spil har klare mål og regler, hvor man kan fejle – og prøve igen. Et godt spil indeholder interessante udfordringer og muligheder for selv at træffe valg. Alt sammen er kendetegn, som også kan genfindes i den gode undervisning. Der kan ligge og tillægges mange meningsfulde former for faglighed i et godt spil. Temanummeret introducerer til feltet i både et alment- og fagdidaktisk perspektiv. 
Edition1
Printed Pages112
Publish date2019-08-29
Published byKvaN
Languagedan
Isbn print9788793820050