Lærings-troværdigheds-paradokset: Om kunsten at være ekspert og novice på samme tid

Buy Pdf (e-book)
8,49 USD
Vi vil i denne artikel zoome ind på spændingerne i denne dobbeltrolle og undersøge, i hvilke situationer det kan virke angstprovokerende og hvorfor. Derudover vil vi præsentere og diskutere tre taktikker, som kan være virkningsfulde i konsulentens praksis. Artiklen er primært rettet mod konsulenter og andre professionelle, der konstant arbejder i nye situationer, som kræver hurtig læring og autorisering af sig selv i rollen som ekspert. Vores argument er, at det at kunne tilegne sig viden hurtigt ved at afgrænse og analysere en organisatorisk problemstilling, samtidig med at man opretholder sin troværdige position, er en afgørende men også krævende kompetence for konsulenten at udvikle.
Edition
Printed pages14 Sider
Publish date2020-Nov-16
Languagedan
Isbn pdf9788771854916
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook