Ledelse i Morgen. Nr. 7. April 2020 (E-tidsskrift, pdf)

Buy Pdf (e-book)
23,57 USD
Kantinedame-økonomi: Hvorfor det gør lige så ondt at føle sig fattig som at være fattig Af Keith Payne Denne artikel ser nærmere på, hvordan ulighed former og påvirker vores verden. Kan vi få en bedre forståelse for, hvad der ligger bag ulighedens ideologiske skillelinjer, og hvad følelsen af ulighed egentlig gør ved os som individer og som samfund, bliver det nemmere for at os at sætte ind over for den. Lighed gennem uddannelse: En kompliceret ledelsesmæssig opgave Af Niels Ploug Denne artikel ser på, hvilken rolle både familie og samfund spiller i forhold til at give alle børn og unge muligheden for at få en ungdomsuddannelse. Trods de bedste intentioner hos politikere, undervisere og ledere om det modsatte er uddannelse i Danmark nemlig stadig i for høj grad forbeholdt dem, der har veluddannede forældre. Tør vi stoppe seksuelle overgreb på børn? Tør vi lade være? Af Christine Kvist En af de sværeste uligheder at få øje på i vores samfund er seksuelle overgreb på børn. Denne artikel beskriver de udfordringer og problematikker, det fører med sig at sætte fokus på seksuelle overgreb, og vejleder i, hvad du som leder helt konkret kan gøre for at stoppe seksuelle overgreb på børn. ”Fortiden er skrevet ind i kroppen”: Om social ulighed i sundhed Af Signild Vallgårda Denne artikel kommer med bud på, hvor vi som samfund og individer kan sætte ind og skabe mere lighed i sundhed. For hvad gør vi ved, at nogle samfundsgrupper med ringere levevilkår har større sygelighed og dødelighed? En indsats over for børn i skoler og daginstitutioner kunne være det, der gør en forskel. Den psykologiske kontrakt i MUS-samtalen Af Asbjørn Molly og Trille Frodelund Lykke Denne artikel udfolder begrebet ”den psykologiske kontrakt” og argumentere for, hvorfor den er et fundamentalt element i den gode MUSpraksis. For hvorfor ikke bruge MUS-samtalen til at opdatere den gensidige forpligtelse mellem leder og medarbejder: Hvad er det, vi kan og skal forvente af hinanden for at lykkes bedst muligt med at bidrage til organisations virke?
Edition
Printed pages21 Sider
Publish date2020-Dec-08
Published byDafolo A/S
Languagedan
Isbn pdf9788772341224
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook