Ledelse i Morgen, Nr. 8. Maj 2020. 23. årgang.

Buy Pdf (e-book)
23,57 USD
Dette nummer af tidsskriftet Ledelse i morgen indeholder følgende artikler: ”Godmorgen chef, det er Kris. Jeg kan ikke komme på Teams!” Om digital distanceledelse Af Mathilde Winsløw Albertsen og Caroline Howard Grøn Denne artikel ser nærmere på, hvad vi ved om digital distanceledelse, og hvordan man som leder kan arbejde effektivt med det. Det digitale kan både føre løsninger og problemer med sig, og her kræver det en særskilt digital ledelsesmæssig kompetence at vurdere, hvordan man bedst kommunikerer med sine medarbejdere, når man ikke ses. Artiklen giver fem gode råd til dette. Essentielle værktøjer til distanceledelse – i undtagelsestilstand såvel som i den daglige ledelse Af Jane Søgård Hansen og Rikke Lindekilde Denne artikel tager udgangspunkt i praksiserfaringer med distanceledelse og giver et konkret bud på, hvordan vi kan bruge erfaringen til at bedrive bedre distanceledelse. Artiklen præsenterer to konkrete værktøjer til den gode distanceledelse: Samarbejdskontrakten, der hjælper til at skabe retning, koordinering og engagement på afstand, og Netværksunderstøttelse, der understøtter særlige behov som fx work-life-balance eller hjemmearbejde med børn. Folkeskole i coronaens tid – om ledelse gennem krise Af Lise Ammitzbøll la Cour Denne artikel handler om de konsekvenser, det har, at man som folkeskoleleder skal være nærværende på afstand, synlig bag skærmen og stadig formå at skabe relationer uden samvær. Artiklen beskriver, hvordan skoleleder og ledelsesteam på Skolen på Grundtvigsvej er gået til den nye virkelighed med fjernundervisning, nye kommunikationsveje og redefinerede ledelsesroller. Fire veje til bæredygtig ledelse i kriser – og under genåbning Af Stephen Holst, Louise Dinesen og Ann-Christina Matzen Denne artikel giver gode råd til kriseledelse og til, hvordan man som leder forholder sig åbent, samtidig med at man styrer mod noget. Artiklen præsenterer Krisekompasset som en model, der skal hjælpe organisationen og ledelsen til at navigere i en krisesituation og i tiden efter den og sikre, at fokus holdes på både det menneskelige og på kerneopgaven.
Edition
Printed pages16 Sider
Publish date2020-Nov-13
Published byDafolo A/S
Languagedan
Isbn pdf9788772341064
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook