LØFT – læring som “ringe i vandet”

Buy Pdf (e-book)
8,49 USD
I artiklen tilbydes et vindue til praksis og måden, hvorpå den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) kan omsættes i praksis i et samarbejde med en organisation. Artiklen skitserer et kompetenceudviklingsprojekt inden for det sociale område i en stor kommune. Der sættes særligt fokus på et pragmatisk læringssyn i overensstemmelse med LØFT, og hvordan de intenderede læreprocesser både angår det borgerrettede arbejde samt individ-, team- og organisationsniveauerne. De principper, som teoretisk og metodisk ligger til grund for LØFT, anvendes således som guideline for de iscenesatte læreprocesser i projektet. Artiklen har samtidig et bredere ærinde, idet der argumenteres generelt for, at de lærings-settings, som iscenesættes i et kompetenceudviklingsprojekt, gerne skal afspejle formålet med projektet og på eksemplarisk vis understøtte de kompetencer, som søges udviklet. Artiklen sammenfatter på grundlag af erfaringerne i projektet nogle pointer om den praktiske omsætning, som involverer organisation og ledelse, og artiklen slutter med en kortfattet, samfundsmæssig perspektivering af kompetenceudvikling af denne art i kommuner i det hele taget.
Edition
Printed pages20 Sider
Publish date2020-Nov-16
Languagedan
Isbn pdf9788771854947
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook