Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:

Socialkonstruktionisme - ledelse og organisation

Buy printed book
26,52 USD
Socialkonstruktionisme – Ledelse og organisation består af to dele. Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed. Anden del handler om ledelse og organisation set i et socialkonstruktionistisk perspektiv. Her er fokus på tankerne bag moderne, socialkonstruktionistiske former for ledelse og organisation. Forfatterne er den amerikanske professor Kenneth J. Gergen, som er “socialkonstruktionismens far”, og den danske lektor Karsten Mellon. Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse og organisation i praksis såvel som inden for forskning, psykologi, pædagogik og uddannelse.
Edition1
Printed pages164
Publish date2020-Jan-10
Published byGyldendal
Languagedan
Isbn print9788741264882
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now