Ti’eren gennem tiderne. Danske pengesedler 1801-1976

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
4,38 USD
Inden pengesedler måske vil forsvinde som betalingsmiddel, er det værd at fastholde synet af de brogede, kostbare og fornemme tryksager, der stadig får dagliglivet til at fungere. Hvor metalmønter før i tiden vejede sin værdi som metal, skulle pengesedler give respekt og værdi ved en kunstfærdig grafisk udformning.
Da den danske tikroneseddel i 1976 var mindsket i værdi og sedlen blev degraderet til en messingmønt, skrev Kristian Hvidt et "mindeskrift" om tikronesedlens skiftende udseende som designkunst og som værdimåler gennem tiderne, siden pengesedler blev almindelige efter 1801. De er kulturhistoriske "visitkort" til vigtige sider af dansk kulturhistorie.
Kristian Hvidt (f. 1929) er en dansk historiker, tidligere Folketingets bibliotekar og arkivar. Han har skrevet bøger om dansk historie i 1800- og 1900-tallet med hovedvægt på den politiske og sociale udvikling, blandt andet om oversøisk udvandring og om det danske folkestyres udvikling i bred forstand. Hertil kommer en række biografier over ledende politikere og litterater. I ti år var Kristian Hvidt forstander for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. I perioden 1962 til 2006 anmeldte han historisk litteratur i Berlingske Tidende. Han er ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen.
Edition
Printed pages53 Sider
Publish date2021-Jan-01
Published bySAGA Egmont
Languagedan
Isbn epub9788726603125
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook