Tvangsfjernelse og bortadoption af børn og unge i praksis

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
22,66  USD
Bedre klædt på ved tvangsfjernelse og bortadoption Bogen ”Tvangsfjernelse og bortadoption af børn og unge i praksis” giver forældre, børn og unge og andre med interesse for det følsomme emne en praktisk og håndterbar indføring i et område, der ellers kan være svært at få et overblik over. Samtidig øser de tre forfattere ud af deres viden om, hvordan en sag bedst håndteres. Deres mangeårige erfaring både indenfor og udenfor murene i kommuner, ankestyrelsen og ved domstolene skinner klart igennem. Der gives masser af gode råd, vejledning og staldtips til både, hvad man skal gøre og måske ikke gøre undervejs i en sag. Noget som de fleste klart vil kunne bruge i deres egen sag, hvis bogen læses i den sammenhæng. Sager om tvangsfjernelser og bortadoption er voldsomt indgribende ikke kun for de direkte involverede, men for hele familien og omgangskredsen, hvorfor den oplagt også kan benyttes mere bredt. Bogen er en opfølger på Lars Buurgaard Sørensens bog fra 2018 med titlen ”Tvangsfjernelse af børn og unge i praksis”. De øvrige forfattere Martin Olsgaard og Allan Schmidt har sat deres tydelige præg på bogen, bl.a. sådan at den nu også kan anvendes i forhold til at blive klogere på sager om bortadoption og sager omfattet af ungdomskriminalitetsnævnet. Med denne bog er man klædt bedre på til mødet med kommunens sagsbehandlere og andre af de professionelle, som man typisk støder på. Herudover er de vigtigste lovregler på området medtaget, så man altid har dem ved hånden.
Edition1. e-bogsudgave
Printed pages303 Sider
Publish date17 Nov 2021
Published byTrykværket
Languagedan
Isbn epub9788794058599
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook