Furesøkvarteret gennem hundrede år

Furesøkvarteret hed igennem flere århundreder Bredevig Overdrev.
Det var et øde, lidt sumpet græsningsareal for Virum landsbys bønder. Kun langs Furesøkysten var der opført enkelte lystgårde, fortrinsvis som sommerboliger for velhavende københavnere.En ny udvikling begyndte omkring år 1900 med etableringen af en række store gartnerier i området og med anlæggelse af de første veje, begyndende i den nordlige del af kvarteret. Efterhånden blev der bygget sommerhuse og helårshuse langs disse tidligt anlagte veje, og i 1922 var der kommet så mange fastboende, at der var grundlag for at stifte en grundejerforening.

Det første store spring fremad kom med S-banens åbning i 1936. Nu blev det muligt at bo i Virum og arbejde i København. Men i Furesøkvarteret var det først efter krigen – og især i 1950’erne – at området blev massivt udbygget. De sidste gartnerier blev nedlagt i 1970’erne, og området var på det tidspunkt så godt som færdig bebygget.Siden har der hovedsageligt været tale om om- og tilbygning på de små statslånshuse fra 1940-50’erne eller om nybyggeri på nogle af de meget store grunde langs Furesøkysten, som er blevet udstykket. I dag bygges der ikke så meget om på gamle huse, der kommer til salg. Nu er det mere almindeligt, at husene rives ned og grundene ryddes totalt, hvorefter der opføres et af vor tids moderne typehuse.

Bogen fortæller denne historie om Furesøkvarteret med en lang række af interessante og overraskende detaljer, ligesom den bringer 19 personlige beretninger om oplevelsen af at bo og leve i kvarteret.

Bogen udgives i anledning af Furesøkvarterets Grundejerforening 100 års jubilæum i 2022.
25,84  USD
Buy printed book
 
Edition1
Printed pages0
Publish date02 Mar 2022
Published byGreens Forlag
Languagedan
ISBN print9788792588470